Nieruchomości

Kancelaria świadczy pomoc prawną i udziela porad prawnych w zakresie:

  • postępowanie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • przygotowywanie i zabezpieczanie transakcji związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości,
  • obsługa prawna biur nieruchomości,
  • obsługa prawna podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
  • problematyka współwłasności: postępowania o zniesienie współwłasności, rozliczenia między współwłaścicielami etc.