Oferta

Oferta

Moja Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych i prawnych, zarówno w postępowaniach sądowych, jak i w sprawach pozasądowych.

W szczególności:

  • udzielanie porad prawnych,
  • reprezentowanie w sprawach sądowych we wszystkich instancjach,
  • reprezentowanie w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych,
  • sporządzanie pism procesowych (pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, odwołania od decyzji etc.),
  • sporządzanie porozumień i umów,
  • sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
  • opiniowanie regulaminów, statutów etc.

Oferuję obsługę prawną w ramach stałej współpracy, jak i obsługę doraźną w ramach konkretnych zleceń. Wynagrodzenie uzgadniane jest z klientem przed podjęciem prowadzenia się sprawy i zależy od stopnia jej skomplikowania.