Oświata

Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu prawa oświatowego, w szczególności:

  • zarządzania w oświacie,
  • zakładania i prowadzenia przedszkoli, szkół, placówek (niepublicznych),
  • awansu zawodowego nauczycieli,
  • nawiązania stosunku pracy z nauczycielem na podstawie umowy o pracę lub mianowania,
  • wypowiedzenia stosunku pracy na podstawie mianowania i umowy o pracę, godzin ponadwymiarowych, karcianych i świadczenia urlopowego, urlopów w tym macierzyńskiego, wychowawczego i dla poratowania zdrowia, w sprawach dyscyplinarnych, sporządzania regulaminów i statutów w placówkach oświatowych.

W sprawach spornych reprezentujemy Klientów przed organami administracyjnymi i sądami.