O mnie

Radca prawny mgr Wioletta Sowa

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu prawa oraz studia licencjackie
z ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W 2017 r. zdałam egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym i zostałam wpisana na listę radców prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywam od 2009 roku, odbywając praktyki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz Kancelarii Radcy Prawnego.

 

Od 2010 r. stale współpracuję z organizacjami pozarządowymi, Kancelariami Radców Prawnych oraz związkami zawodowymi.

 

Od 7 lat współpracuję z jednym z największych związków zawodowych w Polsce, co zaowocowało zdobyciem szerokiej wiedzy i praktyki z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa związkowego oraz prawa oświatowego. Obecnie prowadzę także sprawy z zakresu prawa spadkowego.

 

Współpracuję z biurami nieruchomości pomagając rozstrzygnąć zagadnienia związane z prawem nieruchomości, oraz prowadzę obsługę prawną podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomości.

 

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu mediacji cywilnych i pracowniczych oraz w sporach zbiorowych, potwierdzone dyplomem Polskiego Centrum Mediacji. Prowadziłam liczne szkolenia z zakresu prawa pracy i prawa związkowego.

 

Języki: angielski i rosyjski.