Związki zawodowe

Usługi w zakresie prawa związkowego skupiają się w szczególności na następujących zagadnieniach:

  • udzielanie porad prawnych nt. działalności związków zawodowych,
  • audyt związkowy, obejmujący działalność związków zawodowych na terenie zakładu pracy pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym: legalność tworzenia organizacji zakładowych/międzyzakładowych, doraźna czynność związkowa, szczególna ochrona stosunku pracy działacza związkowego, uprawnienia organizacji związkowych, w tym prawo do żądania pomieszczeń związkowych etc.
  • prowadzenie negocjacji, przygotowywanie korespondencji, pomoc w opracowywaniu strategii w relacjach między związkami zawodowymi a zarządami spółek.