Ubezpieczenia społeczne

Usługi w zakresie ubezpieczeń społecznych skupiają się w szczególności na następujących zagadnieniach:

  • udzielania porad prawnych w sprawach emerytalnych, rentowych, świadczeń przedemerytalnych etc.
  • sporządzania odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • reprezentacja w sporach sądowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • sporządzanie zarzutów do opinii biegłego i innych pism procesowych.