Moja kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych i prawnych, zarówno w postępowaniach sądowych,
jak i w sprawach pozasądowych.

Poznaj specjalizacje

To, na co stawiam od początku swojej kariery to otwarte relacje, zaufanie
i staranność w tłumaczeniu Klientom wszelkich aspektów problemu, z którym
do mnie przychodzą.
Zawsze staram się, by wszelkie zawiłe prawniczne kwestie, nawet dla osób, które nie miały wcześniej styczności z wymiarem sprawiedliwości, stawały się możliwie jasne i zrozumiałe. To bowiem jest podstawą dla ich poczucia bezpieczeństwa i spokoju.

Prawo pracy

Doradztwo, zastępstwo procesowe, sporządzanie opinii. Kompleksowa obsługa spraw z zakresu prawa pracy.

Związki zawodowe

Wiedza i doświadczenie, poparte współpracą
z największym związkiem zawodowym w kraju.

Prawo spadkowe

Wsparcie prawne we wszelkich zagadnieniach
i sprawach związanych z prawem spadkowym.

Nieruchomości

Kompleksowa obsługa spraw
związanych z rynkiem nieruchomości.

PRAWO PRACY

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ZWIĄZKI ZAWODOWE

OŚWIATA

PRAWO SPADKOWE

NIERUCHOMOŚCI